Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Kiedy należy iść do logopedy?

Kiedy należy iść do logopedy?

Rodzice jako najlepsi obserwatorzy swoich dzieci często zadają sobie pytanie czy mowa ich dziecka rozwija się prawidłowo i we właściwym tempie. Nawet jeśli nurtują ich wątpliwości, nie zawsze wiedzą kiedy i w jakim przypadku należy zgłosić się do specjalisty.

Na pytanie kiedy, jedna odpowiedź jest właściwa – jak najszybciej od zauważenia niepokojących objawów.

W jakim przypadku? - konsultacja logopedyczna powinna odbyć się w sytuacji kiedy dziecko:

 • Skończyło 4 miesiące i nie skupia wzroku na twarzy drugiej osoby, nie odwzajemnia uśmiechu, nie reaguje na dźwięki otoczenia
 • Skończyło 6-7 miesięcy i nie gaworzy (nie odtwarza dźwięków, sylab)
 • Skończyło 12 miesięcy i nie używa najprostszych słów typu: mama, tata, baba
 • Skończyło 2 lata i nie łączy dwóch wyrazów np. mama am (mama jeść), tata oć (tata choć) oraz nie wykonuje prostych poleceń słownych typu daj misia, chodź do mnie
 • Skończyło 3 lata, a jego mowa jest niewyraźna, często niezrozumiała dla otoczenia - jedynymi osobami rozumiejącymi komunikaty dziecka są rodzice
 • Nie wykazuje chęci komunikowania się z otoczeniem niezależnie od wieku
 • Nie reaguje na swoje imię
 • Budowa i sprawność jego narządów artykulacyjnych budzą wątpliwości (warg, języka, policzków, podniebienia, zgryzu)
 • Ssie kciuk, wargę lub policzek
 • Nadmiernie się ślini
 • Ma trudności z jedzeniem (odgryzaniem, żuciem, połykaniem) i piciem z kubeczka lub przez słomkę
 • Bawi się lub/i śpi z otwartą buzią, chrapie w nocy
 • Może mieć problemy ze słuchem – dopytuje, prosi o powtórzenie, mówi zbyt głośno
 • Nie wypowiada głosek, które powinno wypowiadać zgodnie z etapami rozwoju mowy (patrz tutaj) lub je zniekształca
 • Głoski dźwięczne zamienia na ich bezdźwięczne odpowiedniki np. zamiast bułka mówi półka, zamiast dom mówi tom
 • Podczas mówienia wysuwa język między zęby
 • Mówi „przez nos”
 • Mówi niepłynnie, „zacina się” lub przeciąga pierwszą głoskę, sylabę bądź wyraz
 • Mówiło i przestało mówić – zauważalny jest regres w rozwoju mowy
 • Wypowiada się nielogicznie, odpowiedzi są nieadekwatne do zadanego pytania

 

 

 

 

Warto pamiętać, że opieka i terapia logopedyczna możliwe są już od pierwszych miesięcy życia. Wczesne rozpoznanie trudności dziecka i wprowadzenie w codzienne funkcjonowanie zaleceń specjalisty w zakresie rozwoju mowy daje szansę krótszej i bardziej efektywnej terapii logopedycznej.

 

Opracowała Natalia Sieniuć - logopeda

Data dodania: 2020-07-08 09:31:38
Data edycji: 2020-07-08 09:37:47
Ilość wyświetleń: 69

„Dziec­ko może nau­czyć do­rosłych trzech rzeczy:

cie­szyć się bez po­wodu,

być ciągle czymś zajętym

i do­magać się – ze wszys­tkich sił – te­go, cze­go pragnie."

Paulo Coelho
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button