Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Rodo

 Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

 1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Przedszkole Niepubliczne Sióstr Rodziny Maryi z siedzibą w Warszawie, ul. Wałuszewska 48.
 2. Inspektorem ochrony danych w w/w Przedszkolu jest osoba wyznaczona przez ADO, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pomocą adresu:

iodwaluszewska48@ gmail.com.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji, odbioru dziecka, wycieczek oraz w celu realizacji działalności oświatowej i statutowej w/w Przedszkola w ciągu roku szkolnego.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

    - Biuro Edukacji w Warszawie;

    - Kuratorium Oświaty w Warszawie;

    - Wydział Oświaty i Wychowania Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy;

    - Organ Prowadzący.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia edukacji i zachowania archiwizacji.
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

    - prawo dostępu do danych osobowych;

    - prawo do żądania sprostowania/poprawiania danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

    - prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

    - prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;

    - prawo do przenoszenia danych;

    - prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

    - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Przedszkolu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy z w/w Przedszkolem.
 3. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z edukacji w/w Przedszkolu.
 4. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

Data dodania: 2019-12-15 12:28:51
Data edycji: 2023-09-25 20:32:58
Ilość wyświetleń: 1876
Szczęście dziecka polega na tym, że jest kochane.

św. Jan Bosko

 

Bądź z nami
aktualności i informacje