Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Specjaliści

Specjaliści w naszym przedszkolu zapewnią

  • Obserwację rozwoju każdego dziecka na terenie przedszkola.
  • Rozpoznawanie możliwości oraz potrzeb każdego dziecka.
  • Rozpoznawanie wszelkich trudności naszych wychowanków.
  • Różne formy pomocy psychologiczno - pedagogicznej i logopedycznej.
  • Konsultacje i instruktaż merytoryczny dla rodziców.
  • Szeroką współpracę z nauczycielkami.
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Psycholog

Prowadzi opiekę psychologiczną nad naszymi wychowankami, diagnozuje funkcjonowanie dzieci w sferze poznawczej, emocjonalnej i społecznej, prowadzi indywidualne oraz grupowe zajęcia terapeutyczne, współpracuje z rodzicami (konsultacje indywidualne, spotkania terapeutyczne), współpracuje z logopedą i nauczycielami, prowadzi zajęcia profilaktyczne.

Godziny pracy:
Środy - od 08.00 do 12.00

Kontakt do psychologa:

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

 Logopeda

Przeprowadza diagnozę logopedyczną wszystkich dzieci, wykonuje orientacyjne badanie słuchu fizycznego i słuchu fonetyczno – fonematycznego, określa tempo i płynność mowy, poprawność artykulacyjną, sprawdza funkcje połykowe i oddechowe dzieci, zwraca uwagę na budowę i sprawność narządów mowy, tj. język, wargi, podniebienie twarde i miękkie, zgryz, zęby. Dba o prawidłową mowę dzieci. Organizuje spotkania informacyjne oraz spotkania indywidualne dla wszystkich zainteresowanych rodziców, współpracuje z psychologiem, konsultuje się z nauczycielami poszczególnych grup.

Godziny pracy:

Czwartek - od 08.15 do 16.15

Piątek - od 08.15 do 15.15

Kontakt do logopedy:

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Pedagog specjalny
Współpracuje z nauczycielami i innymi specjalistami w prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola.

Godziny pracy:

Czwartek - od 08.30 do 12.30
Kontakt do pedagoga:
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Tearapeuta SI
Przedszkole dysponuje salą wyposażoną w sprzęt i akcesoria odpowiednie do realizacji zajęć SI. Zapewnia też terapię dzieciom posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, wymagających wspierania rozwoju procesów integracji sensorycznej.

Co wiesz o zaburzeniach integracji sensorycznej? Jak dostrzec sygnały? - OTWÓRZ ARTYKUŁ

Czym jest Integracja Sensoryczna? OTWÓRZ ARTYKUŁ

 
Data dodania: 2023-09-28 21:08:48
Data edycji: 2023-09-28 22:00:38
Ilość wyświetleń: 500
Bądź z nami
aktualności i informacje