Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Nasze priorytety

Misja:

 • W przedszkolu tworzymy atmosferę  domu rodzinnego i  współdziałamy z  rodziną dziecka w myśl personalizmu i wartości  chrześcijańskich.
 • Przedszkole jest placówką przyjazną dzieciom i rodzicom.
 • Dobra atmosfera w przedszkolu sprzyja szybkiej adaptacji dzieci powierzonych naszej trosce.
 • Program nauczania i wychowania ukierunkowany jest na dziecko i umożliwia jego wszechstronny, integralny i harmonijny rozwój.
 • Zatrudniona kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje, jest otwarta na nowe wyzwania, kompetentna i odpowiedzialna.
 • Wszyscy  pracownicy przedszkola, dbając o kulturę  osobistą, dobre relacje w placówce i troskę o powierzone naszej opiece dzieci są odpowiedzialni za kreowanie wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym.

Nasze zasady:

 • Prowadzimy oddziaływania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w taki  sposób, aby zaspokoić potrzeby każdego dziecka i umożliwić mu pełny i harmonijny rozwój psychofizyczny, intelektualny, społeczny, moralny  i duchowy.
 • Kształtujemy w powierzonych nam dzieciach postawę otwartości na drugiego człowieka, ucząc szacunku wobec siebie i innych.
 • Wspomagamy dzieci w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji społecznych, ucząc asertywnych  zachowań, odróżniania dobra i zła oraz rozwiązywania problemów bez stosowania przemocy.
 • Wychowujemy dzieci do wolności, ale nie do samowoli; stawiając granice, nie ulegamy wymuszeniom ani  szantażom; szanujemy prawa dzieci, jednocześnie wskazując na ich obowiązki i konsekwencje wyborów.
 • Tworzymy warunki i wspieramy dzieci w  rozwijaniu ich zdolności i zainteresowań.
 • Zwracamy uwagę na piękno  stworzonego świata, jako daru od Pana Boga i wdrażamy do szanowania przyrody i dbania o środowisko. 

 

 

Data dodania: 2019-12-15 12:11:06
Data edycji: 2023-09-26 16:16:50
Ilość wyświetleń: 2312
Szczęście dziecka polega na tym, że jest kochane.

św. Jan Bosko

 

Bądź z nami
aktualności i informacje