Dni Otwarte w Przedszkolu 18 i 25 marca ( sobota), w godz. 11.00 - 13.00...........................................Przedszkole na prawach publicznych, czesne 0 zł ..............................................Przedszkole na prawach publicznych, czesne 0 zł ................

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Nasze priorytety

Misja:

 • W przedszkolu tworzymy atmosferę  domu rodzinnego i  współdziałamy z  rodziną dziecka w myśl personalizmu i wartości  chrześcijańskich.
 • Przedszkole jest placówką przyjazną dzieciom i rodzicom.
 • Dobra atmosfera w przedszkolu sprzyja szybkiej adaptacji dzieci powierzonych naszej trosce.
 • Program nauczania i wychowania ukierunkowany jest na dziecko i umożliwia jego wszechstronny, integralny i harmonijny rozwój.
 • Zatrudniona kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje, jest otwarta na nowe wyzwania, kompetentna i odpowiedzialna.
 • Wszyscy  pracownicy przedszkola, dbając o kulturę  osobistą, dobre relacje w placówce i troskę o powierzone naszej opiece dzieci są odpowiedzialni za kreowanie wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym.

Nasze zasady:

 • Prowadzimy oddziaływania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w taki  sposób, aby zaspokoić potrzeby każdego dziecka i umożliwić mu pełny i harmonijny rozwój psychofizyczny, intelektualny, społeczny, moralny  i duchowy.
 • Kształtujemy w powierzonych nam dzieciach postawę otwartości na drugiego człowieka, ucząc szacunku wobec siebie i innych.
 • Wspomagamy dzieci w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji społecznych, ucząc asertywnych  zachowań, odróżniania dobra i zła oraz rozwiązywania problemów bez stosowania przemocy.
 • Wychowujemy dzieci do wolności, ale nie do samowoli; stawiając granice, nie ulegamy wymuszeniom ani  szantażom; szanujemy prawa dzieci, jednocześnie wskazując na ich obowiązki i konsekwencje wyborów.
 • Tworzymy warunki i wspieramy dzieci w  rozwijaniu ich zdolności i zainteresowań.
 • Zwracamy uwagę na piękno  stworzonego świata, jako daru od Pana Boga i wdrażamy do szanowania przyrody i dbania o środowisko. 

 

 

Data dodania: 2019-12-15 12:11:06
Data edycji: 2020-02-19 10:51:55
Ilość wyświetleń: 1571

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dziec­ko może nau­czyć do­rosłych trzech rzeczy:  cie­szyć się bez po­wodu, być ciągle czymś zajętym

i do­magać się – ze wszys­tkich sił – te­go, cze­go pragnie."

 Paulo Coelho                                 

                                                                                                                                                             

Paulo Coelho
Bądź z nami
aktualności i informacje
Logo Facebook
Facebook