Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Rozwój mowy przedszkolaka

Rozwój mowy przedszkolaka

W poprzednich wpisach można znaleźć wiele informacji o tym, jak wspierać rozwój mowy dziecka lub jakie wykonywać z dzieckiem ćwiczenia, aby wspomóc terapię logopedyczną.

Tym razem natomiast zamieszczam kilka słów o prawidłowym przebiegu rozwoju mowy dziecka w wieku przedszkolnym, o tym jakich umiejętności powinniśmy wypatrywać w kolejnych latach życia przedszkolaka i do czego właściwie poprzez to wsparcie i ćwiczenia dążymy.

Rozwój mowy naszych dzieci przebiega etapami i trwa kilka lat. Etap w jaki wkraczają dzieci w wieku przedszkolnym nazywany jest „okresem swoistej mowy dziecięcej”. W tym czasie dojrzewa mózg dziecka i stopniowo kształtuje się umiejętność koordynowania pracy poszczególnych grup mięśniowych odpowiedzialnych za tworzenie mowy artykułowanej. Możemy w tym czasie zaobserwować dynamiczny rozwój wypowiedzi dziecka (budowy zdań oraz dłuższych wypowiedzi) jak również samej artykulacji - z roku na rok pojawiają się coraz trudniejsze pod względem artykulacyjnym głoski.

 

Co warto wiedzieć o rozwoju mowy przedszkolaka – jakie symptomy prawidłowo rozwijającej się mowy powinno przejawiać dziecko wstępujące w progi przedszkola?

 

Trzylatek:

 • Rozumie to, co do niego mówimy i spełnia proste polecenia typu: przynieś misia, podaj kubek
 • Pytany potrafi podać swoje imię
 • Wypowiada proste, zbudowane z kilku wyrazów zdania, choć nie wszystkie formy gramatyczne są prawidłowe
 • Zadaje pytania (nie zawsze jasno sprecyzowane)
 • Mówi chętnie i dużo, ma ogromną potrzebę komunikowania się z otoczeniem
 • Wypowiada prawidłowo wszystkie samogłoski oraz spółgłoski spośród: p, b, m, f, w, t, d, n, l, ś, ź, ć, dź, ń, k, g, ch, j, ł
 • Charakterystyczne dla trzylatków jest zmiękczanie głosek – s, z, c, dz oraz sz, rz/ż, cz, dż wymawiane jako ś, ź, ć, dź
 • Głoski k, g często zamieniane na głoski t, d
 • Chociaż potrafi wypowiadać poprawnie wiele głosek w izolacji, to w mowie spontanicznej zamieniane są na łatwiejsze pod względem artykulacyjnym

 

Czterolatek:

 • Rozumie i wykonuje polecenia, również te, które zawierają wyrażenia przyimkowe: na, za, pod, obok
 • Rozpoznaje i nazywa kolory
 • Odpowiada na pytania, a także często pyta: dlaczego, po co?
 • Posługuje się zdaniami kilkuwyrazowymi, także złożonymi. Zdarzają się jeszcze niepoprawne konstrukcje gramatyczne
 • Potrafi mówić o przeszłości, przyszłości i teraźniejszości, choć zdarza mu się mylić określenia czasu np. wczoraj pójdę z tatą na lody, jutro byłem u lekarza
 • Tworzy neologizmy dziecięce kiedy nie pamięta lub nie zna nazwy przedmiotu czy zjawiska np. migadełko – kierunkowskaz, ucholog – lekarz od uszu
 • Głoski s, z, c, dz powinny być wymawiane twardo (z językiem schowanym za zębami)
 • Głoski k, g wymawiane prawidłowo
 • Może pojawiać się prawidłowa realizacja głoski r jednak zamiana na głoskę l nie jest jeszcze powodem do niepokoju

 

Pięciolatek:

 • Konstruuje wypowiedzi wielozdaniowe, opowiada zdarzenia, opisuje przedmioty i ich zastosowanie
 • Używa konstrukcji przyimkowych
 • W wypowiedziach uwzględnia kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo-skutkowe
 • Staje się wrażliwe na poprawność wypowiedzi, poprawia innych i siebie
 • Ustala się prawidłowa realizacja głosek sz, rz/ż, cz, dż. Zdarza się wymowa hiperpoprawna czyli: szałata zamiast sałata, żęby zamiast zęby
 • Dopuszczalna jest jeszcze realizacja głoski r jako l

 

Sześciolatek:

 • Swobodnie posługuje się mową, świadomie używa jej do przekazywania swojej wiedzy
 • Używa dość bogatego i zróżnicowanego słownictwa
 • Prawidłowo wymawia wszystkie głoski języka polskiego (ustalona prawidłowa realizacja głosek sz, rz/ż, cz, dż oraz głoski r)

 

Opracowała: Natalia Sieniuć - logopeda

 

Data dodania: 2020-05-28 14:04:30
Data edycji: 2020-05-28 14:05:34
Ilość wyświetleń: 100

„Dziec­ko może nau­czyć do­rosłych trzech rzeczy:

cie­szyć się bez po­wodu,

być ciągle czymś zajętym

i do­magać się – ze wszys­tkich sił – te­go, cze­go pragnie."

Paulo Coelho
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button