Wirtualny spacer................................................................................................... Wirtualny spacer.........................................................................

Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Jak rodzice mogą pomóc dziecku dobrze przygotować się do szkoły

Jak rodzice mogą pomóc dziecku dobrze przygotować się do szkoły

JAK RODZICE MOGĄ POMÓC DZIECIOM DOBRZE PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SZKOŁY

 

Jak Rodzice mogą pomóc dzieciom dobrze przygotować się do szkoły.

Przedstawiam Państwu kilka propozycji ćwiczeń usprawniających: sprawność manualną, orientację w przestrzeni, rozwijające mowę i myślenie, i niwelowania agresji.

I Ćwiczenia usprawniające zaburzoną sprawność manualną

Ćwiczenia są skierowane do dzieci, które niechętnie wykonują prace plastyczne w wolnym tempie, często nie chcą dokończyć zadania i niewłaściwie trzymają przyrządy pisarskie.

Cele szczegółowe:

 • rozwijanie elastyczności i precyzji ruchów dłoni i palców.
 • zwiększanie bądź zmniejszanie napięcia mięśniowego.
 • wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała
 • koordynacja pracy rąk i koordynacji wzrokowo – ruchowej.
 • ćwiczenie ruchów postępujących od strony lewej do prawej.
 • wyrobienie płynności i harmonii ruchów ręki (ruchy okrężne, pionowe, poziome, faliste od strony lewej do prawej i z góry do dołu)

Rodzaje ćwiczeń:

 • malowanie farbami dużych kształtów, płaszczyzn.
 • kolorowanie obrazków
 • wypełnienie kolorem całej powierzchni od lewej krawędzi do prawej oraz z góry do dołu.
 • modelowanie w plastelinie, glinie, masie solnej itp. (wałeczki, placuszki, kule itp.)
 • stukanie czubkami palców (gra na fortepianie, rytmy, idzie mrówka, deszcz itp.)
 • nawlekanie korali, guzików.
 • wydzieranki (gazety, lignina, karton itp.)
 • dokańczanie rysunków.
 • odrysowanie od szablonu.
 • ilustrowanie (ruchem, patykiem itp.) na papierze linii pionowych, poziomych np. rysowanie „w powietrzu” płotka, drabinki, deszczu itp.
 • przetwarzanie obrazu ruchowego na obraz graficzny i odwrotnie.
 • temperowanie kredek.
 • zabawy ilustracyjne ruchami ręki i palców np.” Idzie kominiarz po drabinie”
 • kreślenie linii zgodnie z kierunkiem pisania (l proste – poziom, pion łamane, owalne, krzywe itp.)

 

 1. Ćwiczenia zaburzonej orientacji przestrzennej:

 

Ćwiczenia skierowane są do dzieci, które łatwo dekoncentrują się na zajęciach, nie rozumieją poleceń skierowanych do grupy, kilkakrotnie proszą o powtórzenie polecenia

Cele szczegółowe:

 • ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej.
 • rozwijanie wyobraźni przestrzennej.
 • ćwiczenia w rozumieniu stosunków przestrzennych zachodzących pomiędzy poszczególnymi obiektami.

 

Rodzaje ćwiczeń:

 • ćwiczenia w odnajdywaniu takich samych obrazków, przedmiotów i różnych ich układów wśród innych.
 • zabawy z lustrem.
 • opis ilustracji.
 • odtwarzanie kompozycji w określonym układzie.
 • rozpoznawanie źródła odgłosów dochodzących z otoczenia.
 • określenie położenia przedmiotu w przestrzeni względem siebie i względem innych.
 • Obserwacja najbliższego otoczenia, dostrzeganie i nazywanie cech charakterystycznych dla danego przedmiotu, czynności, zjawiska,
 • Wskazywanie i nazywanie figur geometrycznych- zabawy konstruktorskie, wycinanie kształtów, obserwacja i wskazywanie kształtów na obrazkach,
 • Dobieranie i wyszukiwanie dobieranie jednakowych par przedmiotów gry typu memo, domina.
 • Wyszukiwanie elementów składowych przedstawionego wzoru a następnie nakładanie na wzór bądź układnie obok według wzoru gry patyczaki, figury geometryczne pokazujemy pewien obraz zakrywamy i prosimy, aby dziecko zbudowało taki sam,
 • Układanie z dużych puzzli przechodząc do coraz mniejszych elementów, klocków sześciennych obrazkowych, układy figur geometrycznych
 • Układanie ciągów rytmicznych, prostych szlaczków stworzonych z przedmiotów np. ułóż tak samo kot, mysz, pies, kot, mysz, pies – dostrzeganie stałości powtarzanego rytmu, kończenie ciągu rytmicznego według podanego wzoru
 • Układanie historyjek obrazkowych złożonych z trzech części a następnie słownie przedstawienie ich treści, rozpoczynamy od prostych historyjek obrazkowych związanych z czynnościami dnia codziennego, jednocześnie wdrążając do kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego.

 

III.  Ćwiczenia z zakresu rozwijania mowy i myślenia.

Aby zachęcić dzieci do czytania i pisania niezbędne są wymienione ćwiczenia.

Cele szczegółowe:

 • usprawnianie narządów mowy
 • bogacenie słownictwa dzieci.

Rodzaje ćwiczeń:

 • praca nad bogaceniem słownika dzieci (biernego i czynnego).
 • praca nad korygowaniem wad wymowy (zaburzeń artykulacyjnych).
 • praca nad usprawnianiem motoryki narządów mowy (język, wargi, podniebienie, żuchwa).
 • ćwiczenia słuchowe.
 • praca nad usprawnianiem wymowy wyćwiczonych głosek w izolacji, w sylabie, w wyrazie, w zdaniu, w mowie potocznej.
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia logorytmiczne: śpiew i taniec, wybijanie rytmu podczas słuchania utworów muzycznych.
 • Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny oraz analizę i syntezę słuchową. Rodzic prosi dziecko o dzielenie wyrazów na sylaby, lub mówi( k-locek) pyta jaki wyraz powiedziałem i jaka jest pierwsza głoska, lub odwrotnie( kloce- k )– jaka głoska jest na końcu, lub prosi dziecko o syntezę dzieląc wyraz na głoski k-l-o-c-e-k.
 1. Myślenie:

Rozwijanie logicznego myślenia, Poprzez tworzenie zadań matematycznych przez dziecko a następnie przez Rodzica.  Zadania tworzymy naprzemiennie raz na dodawanie a raz na odejmowanie. Należy zwrócić szczególna uwagę na zadanie pytania: Ile zostało, ile jest? Zawsze używamy liczmanów: tego co mamy pod ręką piasku, łyżek, ziemniaków i itp.

Cele szczegółowe:

 • kształtowanie pojęć i umiejętności matematycznych.
 • pobudzenie operacji umysłowych tj. analiza i synteza, porównywanie, klasyfikowanie
 • rozwijanie inteligencji dzieci.

Rodzaj ćwiczeń:

 • praca z ilustracją czy historyjką obrazkową.
 • praca z tekstem.

działania na zbiorach.

Porównywanie dwóch obrazków o tej samej treści – znajdź różnice

 • Różnicowanie przedmiotów i figur różniących się położeniem, wielkością, kolorem
 • Wyodrębnianie przedmiotów i figur z tła zabawy w rozpoznawanie kształtów i kolorów, porównywanie obrazów z zadania do już znanych sobie
 • Zabawy pamięci wzrokowej co tu się zmieniło, czego brakuje- ustawiamy obok siebie kilka przedmiotów jeden znika, czego nie ma, zmienianie miejsca...
 • Porównywanie liczby elementów przeliczanie, porównywanie, gdzie jest więcej, próby określenie o ile więcej – na tym etapie różnica o jeden.

Porządkowanie i grupowanie

 • Grupowanie obiektów przedstawiających na obrazkach wg przyjętego kryterium próby samodzielnego określania przyjętego przez dziecko kryterium
 • Klasyfikowanie obrazków tematycznych np. co pasuje do wybranej pory roku, co zakładam na siebie zimą na spacer.
 • Klasyfikowanie przedmiotów i figur tego samego kształtu, barwy, wielkości, liczenia; w zakresie umiejętności dziecka.
 • indywidualne karty pracy, dla dzieci.

 

 1. Niwelowanie agresji u dzieci.

 

Ćwiczenia skierowane są do dzieci, które są impulsywne i nie radzą sobie z porażką i uczuciem złości.

Cele szczegółowe

 • hamowanie niepożądanego zachowania
 • rozładowywanie napięć poprzez wyciszanie i relaksację dziecka.
 • zachęcanie do samokontroli
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności

 

Postępowanie:

 • konsekwencja
 • ustalony system wymagań
 • tworzenie interesujących dziecko zajęć
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności indywidualnych
 • unikanie sytuacji konfliktowych –próby oceny zachowania własnego niepożądanych innych.
 • niwelowanie niepożądanego zachowania

 

Rodzaj ćwiczeń:

 • zabawy z elementem dramy
 • zabawy i gry ruchowo-zręcznościowe
 • dyskusje, rozmowy, pogadanki
 • zabawy integracyjne
 • zabawy interakcyjne
 • zabawy tematyczne
 • praca z obrazkiem, bajką, historyjką itd.

    

Możliwości do wspólnej zabawy rozwijającej dziecięcą inteligencję jest nieskończenie wiele.

Nauczyciel, logopeda, psycholog, terapeuta Integracji Sensorycznej służą Państwu pomocą.

Dzieci lubią zmiany, różnorodność, ale odmienną od tej, która akceptowana jest przez dorosłych. Najdroższe zabawki renomowanych firm często przegrywają rywalizacje ze zwykła drewniana łyżką kuchenną, pokrywką czy tłuczkiem.

I sprawą najważniejszą we właściwym rozwoju dziecka jest ruch.

Wojciech Oczko napisał” Ruch jest w stanie zastąpić prawie każdy lek, ale wszystkie leki razem wzięte nie zastąpią ruchu”

  Proponowane ćwiczenia to elementy:

 • Elementy Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz
 • Elementy Kinezjologii edukacyjnej G. Dennisona
 • Muzykoterapię
 • Bajkoterapię
 • Wybrane techniki relaksacyjne
 • Ćwiczenia grafomotoryczne M. Bogdanowicz
 • „Dziecięcą matematykę” - E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • Metodę Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Elementy metody- Pedagogika zabawy
 • Program niwelujący agresje „Przyjaciele Zippiego”
 • Glottodydaktyka wg Bronisława Rocławskiego”,

 

Propozycje ćwiczeń opracowała:

mgr Anna Lewicka

 

 

Data dodania: 2021-02-17 15:43:44
Data edycji: 2021-02-26 16:36:50
Ilość wyświetleń: 453

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dziec­ko może nau­czyć do­rosłych trzech rzeczy:  cie­szyć się bez po­wodu, być ciągle czymś zajętym

i do­magać się – ze wszys­tkich sił – te­go, cze­go pragnie."

 Paulo Coelho                                 

                                                                                                                                                             

Paulo Coelho
Bądź z nami
aktualności i informacje