Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Otwarcie przedszkola - AKTUALIZACJA

Otwarcie przedszkola - AKTUALIZACJA

Drodzy Rodzice,

wychodząc Państwu na przeciw od 1 czerwca zmieniają się godziny otwarcia Przedszkola. Przedszkole będzie funkcjonowało od godz. 7:00 do 17:00. Ze wzgledu na zmianę organizacji wewnętrznej przyjmowanie dzieci odbywać się będzie od godz. 7:00 do 8:00 w wejściu głównym.

Procedura przyjęcia i odbioru dziecka pozostaje bez zmian. 

 

BARDZO ROSIMY O ZGŁASZANIE NIEOBECNOŚCI ZAPISANEGO NA DYŻUR DZIECKA.  Jest to niezbędne ze względów organizacji naszej pracy.

 

Telefony grupowe wciąż pozostają do Państwa dyspozycji.

                                                                                                                                                                                        

 

Drodzy Rodzice,

 

planujemy otworzyć przedszkole od 18 maja. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z nauczycielkami poszczególnych grup. Ilość otwartych grup uzależniona będzie od ilości zgłoszonych na dyżur dzieci.

 

Chcąc zapewnić bezpieczeństwo przebywającym w placówce dzieciom oraz personelowi prosimy o zapoznanie się z nowymi procedurami oraz o ich przestrzeganie.

                                                                                                                                                                                         

 

Ze względu na zbyt małą ilość zgłoszeń DYŻUR OPIEKUŃCZY w naszym przedszkolu zostaje odroczony. Termin otwarcia przedszkola uzależniony będzie od ilości zainteresowanych osób. Osoby chętne prosimy o kontakt z nauczycielkami poszczególnych grup. 

 

Zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie.

 

                                                                                                                                                                                                           

 

 

Drodzy Rodzice,

wychodząc na przeciw Państwa potrzebom Organ Prowadzący nasze przedszkole podjął decyzję o możliwości otwarcia przedszkola od dnia 11 maja.

 

Przedszkole będzie pełnić DYŻUR OPIEKUŃCZY w godzinach 7:30 - 16:00. Realizacja Podstawy Programowej odbywać się będzie jak dotychczas, zdalnie. 

 

W związku z działaniami przeciwepidemicznymi zmienia się organizacja funkcjonowania przedszkola. Dzieci przyjmowane będą do przedszkola do godziny 8:15. Po tym czasie drzwi będą zamknięte. Aby zapewnić możliwie największe warunki bezpieczeństwa dla dzieci i personelu przebywającego w placówce, dzieci odbierane będą przez woźne w wejściu głównym a następnie odprowadzane do szatni i sali - rodzice nie wchodzą do przedszkola. Oczekujący przed wejściem proszeni są o zachowanie bezpiecznych odstępów - min. 2 metry. Odbiór dzieci odbywać się będzie w podobny sposób - po kontakcie telefonicznym z nauczycielką grupy woźna przyprowadzi dziecko. Prosimy aby dzieci były przyprowadzane/odbierane przez te same osoby. Dziecko zostanie przyjęte do przedszkola po sprawdzeniu temperatury.

 

Liczba dzieci przyjętych do grupy na dyżur jest ograniczona wytycznymi GISu.

Apelujemy, aby z możliwości opieki korzystały jedynie te osoby, które nie są w stanie pogodzić obowiązków zawodowych z zapewnieniem opieki dziecku w domu. Kryteria przyjęcia do przedszkola określone są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej:

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja

 

Zgłoszenia przyjmowane będą przez nauczycielki poszczególnych grup drogą telefoniczną do czwartku 7 maja. Informacje o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur otrzymają Państwo w piątek 8 maja.

 

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco aktualności na naszej stronie jak również wytycznych MENu i GISu.

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-otwarcie-przedszkoli

https://gis.gov.pl/aktualnosci/aktualizacja-wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-maja-2020-r-koronawirus-sars-cov-2/

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

 

"Rodzicu,

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia.

Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.

Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.

Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu."

                                                                                                                                                                            Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Drodzy Państwo,

ufamy, że oddając swoje dzieci pod opiekę naszej placówki mają Państwo świadomość sytuacji epidemicznej w naszym kraju i biorą Państwo pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję.

Data dodania: 2020-05-29 10:27:30
Data edycji: 2020-05-29 10:44:15
Ilość wyświetleń: 580

„Dziec­ko może nau­czyć do­rosłych trzech rzeczy:

cie­szyć się bez po­wodu,

być ciągle czymś zajętym

i do­magać się – ze wszys­tkich sił – te­go, cze­go pragnie."

Paulo Coelho
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button