Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Opłaty

OPŁATY ZA WYŻYWIENIE 2020/2021

Opłata za wyżywienie dziecka w Przedszkolu będzie obowiązywać od X 2020 roku do 10 dnia miesiąca. Kwota naliczana jest za realną obecność dziecka w Przedszkolu w poprzednim miesiącu. Stawka żywieniowa nie ulega zmianie i wynosi 13zł.

 

W Przedszkolu Niepublicznym Sióstr Rodziny Maryi w Warszawie przy ul. Wałuszewskiej 48, naliczane są następujące opłaty:

- czesne – 400 zł. (rodzeństwo - 300 zł.);

- wpisowe – 200 zł. (jednorazowa, bezzwrotna opłata na rozwój przedszkola); 

 - wyżywienie - kuchnia na miejscu - stawka dzienna 13 zł. 

W Przedszkolu są cztery grupy wiekowe: 

  •   grupa 3 - latków - Delfinki, 
  •   grupa 4 - latków  - Żabki, 
  •   grupa 5 - latków  - Motylki,     
  •   grupa 6 - latków (zerówka) – Sowy.  

  Zajęcia wzbogacające ofertę edukacyjną są następujące:

- dla wszystkich dzieci (w ramach realizowania podstawy programowej):  

      - "Dziecięca matematyka",

      - "Odimienna metoda nauki czytania",

      - treningi umiejętności społecznych, 

      - zajęcia umuzykalniające,

      - zajęcia usprawniające ruchowo,

     - gimanstyka korekcyjna,

     - zajęcia usprawniające małą i dużą motorykę,

      - jęz. angielski: w gr. 3-latków, 4-latków i 5 i 6-latków – dwa razy w tygodniu,

      - dwujęzyczność we wszystkich grupach wiekowych, Program Dodo Tok,

      - w  grupie 6-latków - "zerówka" - szachy, 

      - katecheza,

      - warsztaty biblijne, 

      - comiesięczne teatrzyki i koncerty w Przedszkolu, prowadzone przez sprawdzone Agencje Artystyczne,

      - comiesięczne spotkania terapeutyczne z alpakami, 

      - wycieczki jednodniowe - dalekie i bliskie,

      - wyjazdy do teatru, filharmonii i innych ciekawych miejsc,

      - zajęcia logopedyczne,

      - pomoc i wparcie psychologiczne - 2 razy w tygodniu.

do wyboru (dodatkowo płatne):

      - zajęcia plastyczne z ceramiką,

      - szachy dla pozostałych grup,

      - balet,

      - zajęcia taneczne,

      - piłka nożna. 

Data dodania: 2019-12-15 12:24:30
Data edycji: 2020-09-30 20:40:54
Ilość wyświetleń: 909

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dziec­ko może nau­czyć do­rosłych trzech rzeczy:  cie­szyć się bez po­wodu, być ciągle czymś zajętym

i do­magać się – ze wszys­tkich sił – te­go, cze­go pragnie."

 Paulo Coelho                                 

                                                                                                                                                             

Paulo Coelho
Bądź z nami
aktualności i informacje