Kontakt

Adres:

ul. Wałuszewska 48

03-005 Warszawa

 

Telefon:

Delfinki 789-407-881
Żabki 789-407-882
Motylki 789-407-883
Sowy 789-407-884
S.Dyr.: 789-407-885
ogólny: 811-04-77 w. 21

 

e-mail:

waluszewska48@gmail.com

 

Numer konta bankowego:

Bank Millenium S.A.

96 1160 2202 0000 0003 1355 9336

 

Zgromadzenie

 „Jeżeli jest to dzieło Boże, to przetrwa wszelkie trudności i rozwinie się, a jeżeli w tym dziele nie ma ani woli Bożej, ani upodobania Bożego, to i ja nie chcę, by ono istniało”. ks. Z. Sz. Feliński.

 Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi powstało w połowie XIX wieku, w okresie niewoli narodowej, w Petersburgu w 1857r. ale przez swoją działalność mocno związało się z dziejami Narodu polskiego na rodzinnej i obcej ziemi. Założył je święty kapłan przeniknięty duchem Ewangelii, otwarty na potrzeby biednych i ubogich.. Natchniony duchem chrześcijańskiego miłosierdzia, ufny w Bożą Opatrzność założył Schronisko dla sierot i ubogich oraz zgromadzenie zakonne pod nazwą Rodzina Maryi. Zgromadzenie pod panowaniem Rosji nie mogło działać jawnie, rozwijało się więc w ukryciu pod osłoną dzieł dobroczynnych. Ks. Feliński pragnął, aby Siostry wpatrzone w przykład Najświętszej Rodziny z Nazaretu naśladowały jej cnoty stając się nową rodziną dla dzieci pozbawionych domu i ciepła rodzinnego.

Ks. Feliński, już jako Arcybiskup Warszawy, zatroskany o religijne wychowanie młodego pokolenia, założył w stolicy sierociniec i szkołę dla ubogich dzieci i oddał je pod opiekę Sióstr Rodziny Maryi, które sprowadził z Petersburga. Zgodnie z duchem Ojca założyciela Siostry szły wszędzie tam, gdzie wyłaniały się największe potrzeby Kościoła i Ojczyzny. W 1906 r. pospieszyły za polskimi emigrantami do dalekiej Brazylii, by podtrzymać ich wiarę i ducha  narodowego oraz otoczyć troską ich dzieci niosąc im światło oświaty.

Obecnie Zgromadzenie rozwija swą działalność apostolską w 141 domach zakonnych w Polsce, Brazylii, Italii, na Białorusi, Ukrainie, w Federacji Rosyjskiej, Kazachstanie a nawet na Syberii.

Apostolski cel Zgromadzenia realizują Siostry poprzez wychowanie i nauczanie dzieci w przedszkolach, szkołach, Domach Dziecka, Ośrodkach wychowawczych oraz poprzez pielęgnowanie chorych w zakładach opiekuńczo-leczniczych. Niosą też pomoc duchowieństwu w pracy duszpasterskiej.

Dom Generalny Zgromadzenia znajduje się w Warszawie przy ul. Żelaznej 97.