Kontakt

Adres:

ul. Wałuszewska 48

03-005 Warszawa

 

Telefon:

Delfinki 789-407-881
Żabki 789-407-882
Motylki 789-407-883
Sowy 789-407-884
S.Dyr.: 789-407-885
ogólny: 811-04-77 w. 21

 

e-mail:

waluszewska48@gmail.com

 

Numer konta bankowego:

Bank Millenium S.A.

96 1160 2202 0000 0003 1355 9336

 

O. Założyciel


ŚW. ZYGMUNT SZCZĘSNY FELIŃSKI (1822-1895)

Arcybiskup  Warszawski

 

Założyciel  Zgromadzenia Sióstr  Franciszkanek Rodziny Maryi

 

Błogosławię  Was  na  pracę  wewnętrzną, na  budowanie  Królestwa  Bożego  w  duszach  własnych,  na  niesienie  Krzyża  w duchu  pokuty  i  w  duchu  dobrowolnej  ofiary  na  wzór  Mistrza,  Pana  i  Oblubieńca  waszego. 

     Tato.  

            
„Są ludzie podobni gwiazdom, których wprawdzie nie widzimy, a jednak ze światła ich korzystamy. Takim człowiekiem był niezaprzeczenie ks. abp Zygmunt Szczęsny Feliński”.

Słowa te wypowiedziane w rok po Jego śmierci nie straciły na swej aktualności do chwili obecnej. Arcybiskup Feliński był rzeczywiście człowiekiem wielkiego formatu. Jego 73-letnia droga życiowa pozostawiła niezatarte wspomnienia w dziejach Kościoła i Narodu.

Urodził się 1 listopada 1822 r. w Wojutynie, na Wołyniu, jako syn Gerarda i Ewy z Wendorffów, wygnanki syberyjskiej. Wzrastał w okresie niewoli narodowej i zrywów wolnościowych. Z ewangelicznej atmosfery domu rodzinnego wyniósł mocny fundament wiary. Studiował matematykę w Moskwie a w Paryżu nauki humanistyczne. Dewizą Jego życia były słowa J. Kraszewskiego: „Na ziemi być Polakiem, to żyć bosko i szlachetnie.” O Jego patriotyzmie świadczy udział w powstaniu poznańskim (1848) a o wielkości ducha przyjaźń z wieszczem narodowym Juliuszem Słowackim.

W 1851 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Żytomierzu; święcenia kapłańskie otrzymał w 1855 r. w Petersburgu. Jako kapelan i profesor tamtejszej Akademii poświęcił się pracy nad formacją nowego pokolenia światłych i gorliwych kapłanów. W 1857 r. założył schronisko dla sierot i ubogich oraz zgromadzenie zakonne pod nazwą Siostry Rodziny Maryi.

Mianowany 6 stycznia 1862 r. arcybiskupem warszawskim rządził nad Wisłą zaledwie 16 miesięcy, ożywiając ducha religijnego wiernych. W czasie powstania styczniowego (1863), za obronę praw Kościoła i Narodu został skazany na zesłanie w głąb Rosji. W Jarosławiu nad Wołgą spędził 20 lat, jaśniejąc świętością życia. Uwolniony z wygnania w 1883 r. nie mógł powrócić do Warszawy. Zamieszkał w Dźwiniaczce na Podolu wśród ludu polskiego i ukraińskiego, gdzie dał się poznać jako apostoł pokoju i zgody narodowej, opiekun sierot i ubogich, gorliwy czciciel Matki Bożej.

Zmarł 17 września 1895 r. w Krakowie w opinii świętości. Jego doczesne szczątki przez 25 lat spoczywały na wiejskim cmentarzu w Dźwiniaczce, potem od 1921 r. w podziemiach Katedry św. Jana w Warszawie; od 17 września 2003r. znajdują się w Kaplicy Literackiej tejże katedry. W dniu otwarcia Procesu beatyfikacyjnego w 1965 r. ks. Prymas Stefan Kard. Wyszyński powiedział: „Chyba ta ciężka i trudna droga będzie świadectwem świętości arcybiskupa Felińskiego. Jest ona bardziej wymowna aniżeli znaki i cuda, które miałby czynić. To był bowiem cud miłości, najwspanialsza potęga ducha człowieka, który się nie załamał… Mówiono o Nim, że przegrał a to jest zwycięzca”.

Jan Paweł II beatyfikował abp Felińskiego 18 sierpnia 2002 r. w Krakowie, a Benedykt XVI kanonizował Go 11 października 2009 r. w Watykanie.