Kontakt

Adres:

ul. Wałuszewska 48

03-005 Warszawa

 

Telefon:

Delfinki 789-407-881
Żabki 789-407-882
Motylki 789-407-883
Sowy 789-407-884
S.Dyr.: 789-407-885
ogólny: 811-04-77 w. 21

 

e-mail:

waluszewska48@gmail.com

 

Numer konta bankowego:

Bank Millenium S.A.

96 1160 2202 0000 0003 1355 9336

 

Plan dnia

7.00-8.20 – Schodzenie się dzieci

                   Zajęcia indywidualne lub zespołowe prowadzone przez nauczyciela, zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy ruchowe.

 

8.20-8.30 – Przygotowanie do śniadania

                   Czynności porządkowe i higieniczne.

 

8.30-9.00 - Śniadanie

                   Kształtowanie prawidłowych nawyków oraz odpowiedniego zachowania się podczas spożywania posiłków. 

 

9.00-9.10 – Modlitwa poranna

                   Kształtowanie poczucia Bożej Opatrzności poprzez wspólną modlitwę. 

 

9.10-10.30 – Zajęcia dydaktyczne w ramach realizowania podstawy programowej

                     W sali lub na powietrzu zajęcia dydaktyczne wg. planów pracy nauczycielek.

 

II Śniadanie – w przerwie między zajęciami - ok. godz. 10.00

                       Owoce lub sok owocowy.

 

10.30-10.45 – Czynności organizacyjno-porządkowe

                        Przygotowywanie się do wyjścia na podwórko, trening samodzielności przy ubieraniu się dzieci. 

 

10.45-11.45 – Zabawa na powietrzu

                       Obserwacje przyrodnicze w ogrodzie lub w lesie, zabawy sportowe oparte na spontanicznej aktywności dzieci, spacery i wycieczki.

 

11.45-12.00 – Przygotowanie do obiadu

                        Czynności  higieniczne/ toaleta.

 

12.00-12.30 - Obiad

                 Kształtowanie prawidłowych nawyków oraz odpowiedniego zachowania się podczas spożywania posiłków, trening 

                    czynności higienicznych podczas mycia zębów, przygotowanie do odpoczynku.

 

12.30-14.15 – Relaksacja

Dzieci młodsze-leżakowanie - słuchanie słuchowisk literacko-muzycznych, bajek relaksacyjnych, muzyki,

dzieci starsze – relaksują się słuchając muzyki lub bajek, zabawy wg własnych zainteresowań.

 

14.15-14.30 – Zabawy ruchowe wg inicjatywy nauczyciela

 

14.30-15.00 – Podwieczorek

Czynności higieniczne/toaleta.

 

15.00-18.00 – Swobodne zabawy w sali lub na placu zabaw.

Rozchodzenie się dzieci.