Kontakt

Adres:

ul. Wałuszewska 48

03-005 Warszawa

 

Telefon:

Delfinki 789-407-881
Żabki 789-407-882
Motylki 789-407-883
Sowy 789-407-884
S.Dyr.: 789-407-885
ogólny: 811-04-77 w. 21

 

e-mail:

waluszewska48@gmail.com

 

Numer konta bankowego:

Bank Millenium S.A.

96 1160 2202 0000 0003 1355 9336

 

Nasze priorytety

Misja:

przedszkolu tworzymy atmosferę  domu rodzinnego i  współdziałamy z  rodziną dziecka w myśl personalizmu i wartości  chrześcijańskich.

Przedszkole jest placówką przyjazną dzieciom i rodzicom.

Dobra atmosfera w przedszkolu sprzyja szybkiej adaptacji dzieci powierzonych naszej trosce.

Program nauczania i wychowania ukierunkowany jest na dziecko i umożliwia jego wszechstronny, integralny i harmonijny rozwój.

Zatrudniona kadra pedagogiczna posiada odpowiednie kwalifikacje, jest otwarta na nowe wyzwania, kompetentna i odpowiedzialna.

Wszyscy  pracownicy przedszkola, dbając o kulturę  osobistą, dobre relacje w placówce i troskę o powierzone naszej opiece dzieci są odpowiedzialni za kreowanie wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym.

       Nasze zasady:

Prowadzimy oddziaływania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w taki  sposób, aby zaspokoić potrzeby każdego dziecka i umożliwić mu pełny i harmonijny rozwópsychofizyczny, intelektualny, społeczny, moralny  i duchowy.

Kształtujemy w powierzonych nam dzieciach postawę otwartości na drugiego człowieka, ucząszacunku wobec siebie i innych.

Wspomagamy dzieci w nabywaniu i rozwijaniu kompetencji społecznych, ucząasertywnych  zachowań, odróżniania dobra i zła oraz rozwiązywania problemów bez stosowania przemocy.

Wychowujemy dzieci do wolności, ale nie do samowoli; stawiając granice, nie ulegamy wymuszeniom ani  szantażom; szanujemy prawa dzieci, jednocześnie wskazując na ich obowiązki i konsekwencje wyborów.

Tworzymy warunki i wspieramy dzieci w  rozwijaniu ich zdolności i zainteresowań.

Zwracamy uwagę na piękno  stworzonego świata, jako daru od Pana Boga i wdrażamy do szanowania przyrody i dbania o środowisko.