Kontakt

Adres:

ul. Wałuszewska 48

03-005 Warszawa

 

Telefon:

Delfinki 789-407-881
Żabki 789-407-882
Motylki 789-407-883
Sowy 789-407-884
S.Dyr.: 789-407-885
ogólny: 811-04-77 w. 21

 

e-mail:

waluszewska48@gmail.com

 

Numer konta bankowego:

Bank Millenium S.A.

96 1160 2202 0000 0003 1355 9336

 

Opłaty

  W Przedszkolu Niepublicznym Sióstr Rodziny Maryi w Warszawie przy ul. Wałuszewskiej 48, naliczane są następujące opłaty:

            - czesne – 350 zł. (rodzeństwo - 300 zł.);

            - wpisowe – 200 zł. (jednorazowa, bezzwrotna opłata na rozwój przedszkola); 

 - wyżywienie - kuchnia na miejscu - stawka dzienna 12 zł. 


W Przedszkolu są cztery grupy wiekowe: 

  •   grupa 3 - latków - Delfinki, 
  •   grupa 4 - latków  - Żabki, 
  •   grupa 5 - latków  - Motylki,     
  •   grupa 6 - latków (zerówka) – Sowy.  

  Zajęcia wzbogacające ofertę edukacyjną są następujące:


dla wszystkich dzieci (w ramach realizowania podstawy programowej):  

      - "Dziecięca matematyka",

      - "Odimienna metoda nauki czytania",

      - treningi umiejętności społecznych, 

      - zajęcia umuzykalniające,

      - zajęcia usprawniające ruchowo,

     - gimanstyka korekcyjna,

     - zajęcia usprawniające małą i dużą motorykę,

      - jęz. angielski: w gr. 3-latków, 4-latków i 5-latków – dwa razy w tygodniu, w zerówce - codziennie,

      - dwujęzyczność w gr. 4-latków, 5-latków i 6-latków, (od września we wszystkich grupach),

      - w  grupie 6-latków - "zerówka" - szachy, 

      - katecheza,

      - warsztaty biblijne, 

      - zajęcia ze śpiewu, przy akompaniamencie gitary,

      - zajęcia kulinarne,          

      - warsztaty eksperymentalne,

      - comiesięczne teatrzyki i koncerty w Przedszkolu, prowadzone przez sprawdzone Agencje Artystyczne,

      - wycieczki jednodniowe - dalekie i bliskie,

      - wyjazdy do teatru, filharmonii i innych ciekawych miejsc

      - zajęcia logopedyczne - 3 razy w tygodniu,

      - pomoc i wparcie psychologiczne.


do wyboru (dodatkowo płatne):

      - zajęcia plastyczne z ceramiką,

      - szachy dla pozostałych grup,

      - balet,

      - zajęcia taneczne,

      - piłka nożna. 


Opłaty za wyżywienie (do 10 - tego dnia każdego miesiąca) wpłacamy na konto:  

Przedszkole Niepubliczne Sióstr Rodziny Maryi – numer rachunku: 

96 1160 2202 0000 0003 1355 9336